Daire İçi Doğalgaz Tesisatı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Daire İçi Doğalgaz Tesisatı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Daire İçi Doğalgaz Tesisatı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Closeup shot of blue fire from domestic kitchen stove top. Gas cooker with burning flames of propane gas. Industrial resources and economy concept.
Kilit Noktalar
Yazı Konu Başlıkları

Doğal gaz, diğer birçok enerji kaynağına göre daha verimli bir yakıttır. Yakıtın konut ve işyeri alanlarında kullanımı ise iyi bir tesisatla mümkündür. Doğal gaz tesisatı güvenli ve efektif kullanım sağlayacak biçimde planlanmalıdır. Şebekeden alınan gazın son tüketiciye sorunsuz ulaştırılması için bütün tesisat elemanlarının doğru bir biçimde monte edilmesi gerekir. Sizin için hazırladığımız bu içeriği okuyarak doğal gaz tesisat uygulamaları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 • Doğal gaz tesisatı ev, iş yeri, ofis vb. birçok farklı alanda aktif rol oynar.
 • Doğalgaz tesisatının doğru döşenmesi insan sağlığı açısında çok önemlidir.
 • Gaz dağıtım firması tarafından yetkili firmaların tesisatı döşemesi gerekir.
 • Tesisatın döşenmesinde kullanılan malzemelerin şartnameye uygun olması gerekir.

Doğal Gaz Tesisatı Nedir?

Doğal gaz tesisatı, söz konusu yakıtın son tüketiciye gereken miktarda ve güvenli bir biçimde aktarılmasını sağlayan bir sistem şekilde tanımlanabilir. Bu sistemlerin kurulumu aşamalı olarak yapılır. Bu adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Proje
 • Tesisat döşeme
 • Test
 • Onay

Şebekeden alınan gazın iletimi proje onayından sonra gerçekleşir. Doğal gaz iç tesisat yapısı, söz konusu projeye uygun olarak hazırlanır. Test, tüm bu prosesin en son aşamasıdır. Sirkülasyonun kaçak durumu olmadan, risk teşkil etmeyecek biçimde sağlandığı onaylanırsa gaz kullanımına başlanır. Bu onay, yetkili doğal gaz dağıtım firması tarafından verilir.

Doğal Gaz Tesisatının Yapımında Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Sayaç, doğal gaz tesisatı için gereken ana malzemelerden biridir. Şebeke gazının tüketim mahaline ulaşması sayaç ile yapılır. Kullanım kapasitesine ve tesisat tipine göre farklı özelliklere sahip sayaç modelleri mevcuttur. Örnek olarak; ev tipi tesisatlarda genellikle elektronik kartlı ya da körüklü ürünler tercih edilir. Sanayi kullanımında ise rotary modelleri yaygındır.

Doğal gaz tesisatı malzemeleri, yakıtın kaçak olmadan iletilmesini ve sistemlerde kullanılmasını sağlar. Söz konusu materyallerin uzunluğu ve miktarı kullanım alanına göre değişebilir. Bütün tesisatlarda bulunması gereken başlıca malzemeler şunlardır:

 • Gaz vanası
 • Dağıtım boruları
 • Bağlantı kelepçeleri
 • Flex hortumlar
 • Filtre
 • Bağlantı rakorları
 • Ek parçalar
 • Kombi gibi gaz yakan cihazlar

Doğal gaz tesisatı parçaları arasında yer alan borular ve vanalar, şebekeden alınan gazın mahale aktarılmasını sağlar. Söz konusu parçalar, güvenlik kelepçeleri ile bağlanır ve sabitlenir. Bu sisteme bağlanan regülatörler ise basıncın ayarlanması için kullanılır. 

Doğal Gaz Tesisatı Nasıl Döşenir?

Vana ve boru geçişleri doğal gaz tesisatı uygulamasının temel gereklilikleri arasındadır. Bağlantılar, sayaçtan alınan gazın kombi ve mutfak tesisatına iletileceği biçimde dizayn edilir. Bu geçişler, projelendirme açısından sonra planlanır. Söz konusu boruların bazı yerlerde duvarlardan ve dolaplardan geçmesi gerekir. Delinecek yerler bu aşamada tespit edilir. 

Doğal gaz tesisatı döşeme aşaması tamamlandıktan sonra bağlantı güvenliği kontrol edilir. Sistemde kaçak yoksa tesisat kullanılmaya başlanabilir. Daire içinde kullanılan petekler ise özel borular vasıtasıyla kombiye bağlanır.

Doğal Gaz Tesisatı Döşenirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Güvenlik doğal gaz tesisatı yaparken dikkat edilmesi gereken temel konulardan biridir. Belli önlemler alarak güvenlik risklerini bertaraf etmek mümkündür. Gazın, ortamın havasına karışması büyük bir risk teşkil eder. Doğal gaz çıkış kaynağının 2-3 metre ilerisine alarm yerleştirerek bu durumu tespit etmek ve gerekli önlemleri almak mümkündür.

Tesisat döşeme işlemleri yapılırken gazın kapalı olması gerekir. Sirkülasyon, bütün tesisat tamamlanıp test ve onay aşamalarına geçildikten sonra sağlanmalıdır. Test aşamasında herhangi bir sızıntı olmadığı tespit edilirse doğal gaz kullanımı başlayabilir.

Boruların yerleşimi, tesisat sırasında dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Gaz borularının elektrik sistemine yakın olması kazalara sebep olabilir. Elektrik kablolarıyla doğal gaz taşıyan parçalar arasında en az 15 cm mesafe olması gerekir. 

Gaz Borularının Erişilebilirliği 

Doğal gaz borularının duvarların içine gömülmesi büyük bir risk yaratır. Böyle bir durumda, olası bir sızma veya kaçak hâlinde müdahale etmek zorlaşır. Söz konusu riskleri önlemek, boruları bağlantı elemanlarıyla duvarın dış kısmına monte ederek mümkündür. Gaz taşıyıcı elemanlar, duvar ve boruların içinden geçebilir fakat gömülü olmamalıdır. Bu aparatları erişilebilir yerlere yerleştirerek olası bir kaçak durumunda müdahale edebilirsiniz.

Boru geçişleri, güvenli bir doğal gaz tesisatı için önemlidir. Gaz taşıyıcı sistemler, havalandırma sistemleri ve kanallardan geçirilmemelidir. Asansör boşlukları da bu konuda risk teşkil eder. Binaların ortak alanlarında yer alan borular da daire içi sistemlerde olduğu gibi müdahale edilebilecek yerlerde bulunmalıdır. Bu sistemler, apartman koridorlarında duvarların üst kısmından geçirilebilir.

Gaz Sızıntısı Kontrolü

Doğal gazın ortama yayılması büyük bir risk teşkil eder. Yanıcı özelliğe sahip gaz, herhangi bir ateşe maruz kalması hâlinde patlamaya sebep olabilir. Böyle bir riskle karşılaşmamak için kaçak ve sızıntı durumlarının doğal gaz tesisatı aşamasında kontrol edilmesi gerekir.

Gaz sızıntı kontrolü manometre kullanılarak yapılır. Bu cihazı kullanarak sistem basıncını ölçmek ve olası kaçak durumlarını tespit etmek mümkündür. Manometrede gösterilen işletme basıncı 50 mbar derecesinin altına düştüğünde sistemde kaçak olduğu düşünülebilir. Borularda hava kaçağı varsa terazi sayaca bağlandıktan 10 dakika sonra düşük basınç göstermeye başlar. Kaçak bulunan yerler ise özel bir cihazla tespit edilebilir.

Boruların Korunması

Boruların zarar görmesi güvenlik açısından risk teşkil eder. Duvarların içinden geçirilen borular ezilme ve aşınma gibi durumlara maruz kalabilir. Böyle bir durumda, gaz sızıntılarının gerçekleşmesi olasıdır. Boruları koruyarak güvenlik risklerini ortadan kaldırmak mümkündür.

Borular, doğal gaz tesisatı yapılırken kılıf içinde yerleştirilebilir. Özel olarak üretilen kılıflar, gaz taşıyıcı elemanların ezilmesini ve hasar görmesini önler. Söz konusu parçaların duvarlara sağlam bir biçimde sabitlenmeleri de önemlidir. Kelepçe ve konsol kullanarak boruları duvarlara monte edebilirsiniz.

Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Esasları Nelerdir?

Gaz bağlantısındaki basit bir hata büyük riskler doğurabilir. Bu yüzden doğal gaz iç tesisat uygulama esasları çeşitli standartlara bağlıdır. Dağıtım ve bağlantı hizmeti veren firmaların TS, EN, ISO ve IEC standartlarına uygun hizmet sağlaması gerekir. Söz konusu standartlar, ulusal ve uluslararası yönergelere göre belirlenir.

Borulama ve yerleştirme kuralları bağlantı standartlarında önemli bir yere sahiptir. Bu kurallara göre, gaz taşıyıcı elemanlar yakıt depoları, drenaj kanalları ve kanalizasyon sistemlerinden uzak tutulur. Söz konusu yönergeler, gaz sirkülasyonunun risk teşkil etmeyecek bir biçimde gerçekleşmesi için uygulanır.

Daire İçi Doğal Gaz Tesisatında Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Daire içi doğal gaz tesisatında dağıtım, tahliye ve güvenlik elemanları kullanılır. Söz konusu tesisat planının temel amacı, gazın şebekeden alınarak kombi ve mutfak sistemlerine iletilmesidir. Daire içi sistemde kullanılan başlıca parçalar şunlardır:

 • Ana emniyet vanası
 • Gaz dağıtım borusu
 • Tüketim hattı
 • Ayırım (sorti) hattı
 • Sayaç bağlantı aleti
 • Cihaz bağlantı hattı borusu
 • Boşaltma borusu
 • Yangına dayanıklı ventiller
 • Depreme dayanıklı ventiller

İç kısımda kullanılan sistemlerle doğal gaz sayacının entegrasyonu sayaç bağlantı aleti yoluyla sağlanır. Gaz dağıtım boruları, yakıtın mutfak ve kombi sistemlerine taşınmasını sağlar. Söz konusu sistemler farklı borular ve parçalar ile eklemlenir. Bu sayede, dairenin tamamına iletim sağlanır. Yangına ve depreme dayanıklı ventiller ise olası afet durumlarında gaz akışının kesilmesi için kullanılır.

Daire İçi Doğal Gaz Tesisatı Nasıl Yapılır?

Daire içi doğal gaz tesisatında sayaçtan alınan gaz doğrudan kombiye ve mutfak ekipmanlarına iletilir. Tesisatın temel amacı, doğal gaz ile üretilen ısının daire geneline iletilmesidir. Isınma amacıyla kullanılan kalorifer peteklerin ihtiyaç duyduğu sıcak su kombiden sağlanır. Kombiye ve mutfak ekipmanlarına bağlanan borulara vana entegre edilir. Bu vana, acil bir durumda gazın kesilmesini sağlar.

Doğal gaz tesisat fiyatları alanın büyüklüğüne, buna göre ihtiyaç duyulan malzeme ve işçiliğe göre değişir. Örneğin; hâlihazırda yapılı olan bir daireye uygulanan tesisat ile inşaat hâlinde olan bir alan için geçerli olan fiyat farklı olur. 

Kategoriler: [post_category]

Online Keşife Abone Ol

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sürgülü Kapı Kilidi İle Kötü Niyetli Teşebbüslere Karşı Caydırıcı Önlem
Sürgülü Kapı Kilidi...
Güvenlik önlemleri alırken birçok kişinin aklına ilk olarak alarm veya gelişmiş kilit sistemleri geliyor. Bu sistemlerin…
İşletmeler için En Doğru Cam Kapı Kilit Sistemleri
İşletmeler için En...
Cam kapılar, modern ve estetik bir görünüm sağlamak amacı ile işletmeler tarafından kullanılan kapı modelleridir. Fakat…
Otomatik Kapı Kilidi Nerelerde Kullanılır?
Otomatik Kapı Kilidi...
Otomatik kapı kilidi sistemleri gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız kilitleme mekanizmalarından bir tanesidir. Kullanımı oldukça yaygın olan…

Online Keşife Bültene Abone ol

Güncel Konular

Sürgülü Kapı Kilidi İle...
Güvenlik önlemleri alırken birçok kişinin aklına ilk olarak alarm veya…
İşletmeler için En Doğru...
Cam kapılar, modern ve estetik bir görünüm sağlamak amacı ile…
Otomatik Kapı Kilidi Nerelerde...
Otomatik kapı kilidi sistemleri gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız kilitleme mekanizmalarından…
Dekorasyonda Sedef Boya Desenleri...
Dekorasyon işlemleri yaşam ve çalışma alanları için yapılan yeniliklerden bir…
Sivrisinekleri Uzaklaştırmanın Doğal Yolları
Yaz aylarının belkide en kötü durumlarından bir tanesi sivrisineklerin ortaya…

Dilediğiniz Makaleyi Bulun...

Online Keşif'teki çerezler hakkında?

Bu site, cihazınızda bilgi depolamak için çerezler kullanır – bazıları sitemizin çalışması için gereklidir, diğerleri ise siteyi ve reklamlarımızı geliştirmemize yardımcı olur, ancak siz izin vermedikçe gerekli olmayan çerezleri ayarlamayacağız.

Tercihlerinizde istediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz.