Enerji Yönetimi ve Önemi

Enerji Yönetimi ve Önemi

Enerji Yönetimi ve Önemi

Enerji-Yönetimi-ve-Önemi-Online-Keşif-1
Enerjiye duyulan ihtiyacın her alanda artması, onun verimli kullanılmasını ve tasarruf edilmesini zaruri kılar. Küçük veya büyük ölçekli işletme fark etmeksizin, her alanda enerji kaynaklarından maksimum verim alma konusuna odaklanılması gerekir. Ürün ve hizmetlerin üretim aşamasından tüketimine kadar köklü incelemelerinin yapılması büyük önem taşır. Bu noktada devreye giren enerji yönetimi ile ürünlerin kalitesinden ya da çevresel duyarlılıklarından ödün verilmeksizin enerji tüketimi azaltılır. Sonucunda ise, enerjinin verimliliği başta olmak üzere maliyetlerin azalması ve çevrenin korunması gibi pozitif sonuçlarla karşılaşılır.
Kilit Noktalar
 • Enerji yönetimi ile faaliyetlerden hiçbir ödün vermeden gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilir. 
 • İşletmelerin maksimum oranda kar edebilmesi için minimum düzeyde harcama yapması gerekir. Bu durumda ise, enerji yönetimi etkisi büyüktür.  
 • Enerji yönetim sistemi işletmelerin itibarını ve marka imajını arttırmanın yanı sıra; üretkenlik ve rekabet edebilirliklerini de arttırır. 
 • Enerji yönetimi sayesinde her alanda %5 ila %40 arasında bir enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.
Yazı Konu Başlıkları

Enerji Yönetimi Nedir?

Ürünlerin kalitesinden, çevreye olan duyarlılıklarından ve güvenlikten herhangi bir ödün verilmeksizin gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmesine enerji yönetimi ismi verilir. Söz konusu yönetim ile maliyetlerin azaltılması başta olmak üzere çevrenin korunması ve enerjinin verimli kullanılması da mümkün olur. Bu doğrultuda, verimliliğin arttırılmasında muhtemel enerji kayıplarının önlenmesi ve atıkların dönüştürülmesi amacıyla, tüketilen enerji miktarının en az seviyeye indirilmesi ilke edinilir. 

Bunun için sürdürülebilir, güvenli, etkin, yenilenebilir, akıllı enerji gibi çözümlerin geliştirilmesi hem sosyal refah hem de ekonomik kalkınma bakımından büyük bir önem taşır. Enerji kullanımının daha da önemli konuma geldiği dünya piyasasında, artan enerji gereksiniminin karşılanması bakımından doğalgaz, elektrik, petrol gibi çeşitli enerji kaynakları özel sektörün kullanımına açılmıştır. 

Alternatif enerji kaynaklarından olan güneş, rüzgar, hidrojen ve jeotermal enerji alanlarına da yönelim artmıştır. Söz konusu durum olmazsa olmazımız olan enerjinin, piyasa kanunlarının çerçevesinde düzenlenmesini zaruri kılar. Sonuç olarak, bunu yapmak günümüz koşullarında kaçınılmazdır. Bu sayede, enerji yönetimi nedir sorusuna detaylı yanıt verilmiş olur. 

Enerji Yönetimi Neleri Kapsar?

Enerji yönetimi, enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını ve tüketiminin azaltılmasını hedefleyen bir disiplindir. Bu kapsamda, aşağıdaki konular enerji yönetimi içerisinde yer almaktadır:

 1. Enerji tüketiminin izlenmesi ve analizi
 2. Verimlilik artırıcı önlemlerin alınması
 3. Enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanımı
 4. Enerji verimliliği standartlarının belirlenmesi

Enerji Yönetimini Öne Çıkaran Faktörler

Enerji yönetiminin güvenli ve etkin şekilde geliştirilmesini ortaya çıkaran birtakım faktörler mevcuttur. Bu faktörler doğrultusunda enerji yönetimi öneminin farkına varılabilir. Bu faktörler şöyledir: 

 • Tesis ömrünün arttırılması,
 • Süreçlerin optimizasyonu
 • Rekabetçi koşulların sağlanması, 
 • Birim maliyetlerin düşürülmesi, 
 • Kaliteli ve yeterli miktarda enerjinin kullanımı, 
 • Yaşanılan dünyanın korunması, 
 • Yaklaşan global enerji krizine hazırlık, 
 • Bakım giderlerinin azaltılması 

Enerji Yönetiminin Önemi

Enerji yönetimi, güç kaynağı kullanılan her alanda büyük bir önem taşır. Çünkü işletmelerin maksimum oranda kar edebilmesi için minimum düzeyde harcama yapması gerekir. O nedenle işletmelerde enerji yönetiminin etkili şekilde yapılması gerekir. Bunun için ise, ürünlerin kalitesinden ve çevresel duyarlılıklarından herhangi bir fedakarlıkta bulunmaksızın enerji tüketiminin azaltılması büyük önem taşır. 

Enerji yönetiminin önemi çevrenin korunması, enerjinin verimli kullanılması ve maliyetlerin azaltılması konusunda da ortaya çıkar. Yönetim ile her alanda sağlanan verimlilik muhtemel enerji kayıplarının önüne geçer ve atıkların değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu sayede tüketilen enerji miktarının en az seviyeye inmesini sağlar. Bu durum sayesinde sürdürülebilir, yenilenebilir, etkin, güvenli ve akıllı enerji gibi birtakım çözümler geliştirilir.  Neticede ise ülkelerin hem sosyal refahı hem de ekonomik kalkınmasında büyük bir gelişme yaşanır. 

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji yönetim sistemi enerji maliyetlerinde artış olması ve çevre dostu kaynaklara yönelimin başlaması sebebiyle, güç kaynaklarının doğru şekilde yönetilmesi konusunda büyük bir önem taşır. Ayrıca enerjiye olan ihtiyacın daha düşük maliyetlerle, kaliteli ve sürekli olarak elde edilmesiyle çevreye duyarlı olarak kullanılmasının planlanması, şirketler bakımından son derece önemsenir. Bu sebeple günümüzde yaşanan teknolojik artışlar, iklimin hızla değişmesi ve enerji bağımsızlığı konusundaki artış; yönetimin önemini arttırmış ve verimlilik üzerine çalışmalar ivme kazanmıştır. 

Enerji Yönetimi Nasıl Yapılır?

Enerji yönetimi, bilinçli tüketim ve kaynakların etkin kullanımını içerir. Bu süreçte, enerji verimliliği teknikleriyle elektrik, su ve doğalgaz tüketimini kontrol altına alabilirsiniz. Evde enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz aydınlatmayı azaltın ve enerji dostu cihazlar tercih edin. Ayrıca, enerji tüketimini düzenli olarak kontrol ederek gereksiz harcamalardan kaçının.

Enerji Verimliliği: Stratejiler ve Uygulamalar

Enerji verimliliği, günümüzde çevre dostu ve ekonomik bir yaklaşım olarak önem kazanmaktadır. Firmaların ve bireylerin enerji tüketimini optimize etmesi, hem maliyetleri düşürür hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.

enerji yönetimi

Enerji Tasarrufu Sağlayan Yöntemler

Verimlilik stratejileri arasında LED aydınlatma kullanımı, enerji tasarruflu cihazlar tercih etme, izolasyonun güçlendirilmesi gibi uygulamalar önemli rol oynamaktadır.

Enerji Yönetimi Sistemi Faydaları

Enerji yönetim sistemi hem kullanıcıya hem de işletmeye birçok fayda sağlar. Enerjinin doğru ve ideal oranda kullanımının sağlayacağı faydalar şu şekildedir:  

 • Enerji yönetimi sistemi itibar ve marka imajını arttırır. 
 • Üretkenlik ve rekabet edebilirlikte yükselme olur. 
 • Gözle görülür oranda enerji maliyetlerinde düşüş meydana gelir. 
 • Enerji performanslarında iyileşme göstergesi yaşanır. 
 • Güvenli enerji tedariği yapılır. 
 • Enerji yönetim sistemi teknolojik gelişmeler için itici bir gücü meydana getirir. 
 • Sera gazı emisyonlarında azalış görülür. 
 • Enerji izleme planları ile enerji analiz faaliyetleri oluşur. 
enerji yönetimi

Enerji Yönetim Sistemi Önemi

Enerji yönetimi, hammadde başta olmak üzere geri dönüşüme kadar tüm işletmelerin tedarik zincirinde güç kullanımına rehberlik eder. Enerjinin etkili ve verimli kullanımı, işletmelerin operasyonları için oldukça önemlidir. Kuruluşların faaliyetleri ne olursa olsun enerji kullanımındaki ihmal devasa maliyetlere sebep olabiliyor. 

Sanayi Sektörü

Dünya genelinde tüketilen enerjinin çoğu, sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlere aittir. İşletmelerin güç tüketimlerini azaltarak performanslarını artırma konusunda yönetim sisteminin payı büyüktür. Sanayi sektörü içinde enerji yönetimine uyum gösteren işletmelerin faaliyetleri arasında makine ve ekipman, yanmalı motorlar, soğutma ve iklimlendirme, otomasyon sistemleri, kompresörler, endüstriyel fanlar, akışkan güç sistemleri, hava ve gaz temizleme ekipmanları yer alıyor. 

enerji yönetimi

Taşımacılık

Dünya genelinde toplam enerji tüketiminin yaklaşık %25’ini taşımacılık sektöründe faaliyette bulunan firmalar kullanır. Bu firmalar arasında motorlu taşıtlar, gemi ve uçaklar, elektrikli araçlar, doğalgazlı araçlar ve yakıt istasyonları sayılabiliyor. Ayrıca taşımacılık sektöründe kullanılan yakıt tüketimi, yönetim için üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu nedenle her gün trafiğe çıkan araçların artış göstermesi yönetim konusuna verilen önemin artmasına neden olur. 

Taşımacılık sektöründe faaliyette bulunan firmalar, temiz bir dünya için enerji yönetim sistemi konusuna uygun davranmalıdır. Söz konusu durumda enerji yönetimi hem büyük hem de küçük ölçekli şirketlerin bir numaralı rehberidir. 

Ticari Konut Sektörü

Ticari konut sektörü dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık olarak %20’sini harcar. Ayrıca bu sektördeki enerji yönetim sistemi prensipleri plan, yapım, işletme ve tasarım esaslarını başrole alır. Konutlardaki iç ortam sağlıklı ve enerji tüketimine uygun seviyeye getirildiğinde enerji yönetimi sağlanabiliyor. Yalıtım malzemeleri ve ürünleri, aydınlatma, enerji tasarrufu, enerji kullanımı hesaplaması, sürdürülebilirlik, karbon ölçümleri, iklim verileri ve havalandırma, soğutma ve iklimlendirme gibi detaylarda sağlanan verimlilik enerji tüketimini en aza indirir. 

enerji yönetimi

Enerji Yönetim Sistemi Oluşturmak için Ne Gerekir?

Etkin ve verimli bir enerji yönetim sistemi oluşturmak için izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. Bunlar: 

 • İşletme içerisinde verimsiz süreçleri, araçları ve iş alanlarını belirlemelisiniz. 
 • Enerji kaynakları, işleyişi ve ekipmanları konusunda teorik bilgileri edinmelisiniz. 
 • Enerji tüketiminin fazla olduğu alanları, ekipmanları belirlemelisiniz. 
 • Verimsiz çalışan ve sürekli kullanılan enerjileri tespit ederek önlem almalısınız. 
 • Makine teknolojisi ve insan gücü gibi kaynakları doğru planlamalısınız. 
 • Kaynak kullanımının planlanması için tartışma, görüş alışverişleri ve teknik incelemeler yapmalısınız. 
 • Yeni uygulamaları ve teknolojik gelişmesi takip etmelisiniz. Söz konusu gelişmelerin üretim sürecine eklenmesi için bir planlama yapmalısınız. 
 • Yürüttüğünüz tüm çalışmaları enerji yönetimi sistemi vasıtasıyla raporlamalı ve sonuçlarını değerlendirmelisiniz. 

Sık Sorulan Sorular

Enerji yönetimi nedir?

Enerji yönetimi, bir organizasyonun veya bireyin enerji tüketimini etkin bir şekilde planlaması, izlemesi ve optimize etmesi sürecidir.

Neden enerji yönetimi önemlidir?

Maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur, çevresel etkiyi azaltır, enerji verimliliğini artırır ve sürdürülebilirlik sağlar.

Enerji yönetimi nasıl yapılır?

Enerji yönetimi yapmak için öncelikle enerji tüketimini ölçmek ve izlemek gereklidir. Sonrasında enerji verimliliğini artırmak için uygun önlemler alınmalıdır.

Kategoriler: [post_category]

Online Keşife Abone Ol

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Akıllı Damlama Sulama Sistemi ile Tarım Verimliliğini Artırma Yolları
Akıllı Damlama Sulama...
Akıllı damlama sulama sistemi tarım verimliliğini artırmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu sistem sayesinde bitkilerin…
Doğalgaz Arıza Durumunda Ne Yapmalı?
Doğalgaz Arıza Durumunda...
Doğalgaz arızaları evimizde, iş yerimizde hatta sokakta karşımıza çıkabilecek can sıkıcı durumlardan biridir. Bu tür bir…
Yangın Tesisatı Nedir?
Yangın Tesisatı Nedir?
Yangın tesisatı, bir yapıda olası yangın durumlarında yangının erken tespiti, kontrol altına alınması ve yangın söndürme…

Online Keşife Bültene Abone ol

Güncel Konular

Akıllı Damlama Sulama Sistemi...
Akıllı damlama sulama sistemi tarım verimliliğini artırmak için oldukça etkili…
Doğalgaz Arıza Durumunda Ne...
Doğalgaz arızaları evimizde, iş yerimizde hatta sokakta karşımıza çıkabilecek can…
Yangın Tesisatı Nedir?
Yangın tesisatı, bir yapıda olası yangın durumlarında yangının erken tespiti,…
E-ticaret Sitesi Nasıl Kurulur?
E-ticaret sitesi kurmak, günümüzde birçok kişinin ilgi duyduğu ve tercih…
E-ticaret Nasıl Yapılır? 20...
E-ticaret nasıl yapılır? E-ticaret, elektronik ortamda ürün veya hizmetlerin alınıp…

Dilediğiniz Makaleyi Bulun...

Online Keşif'teki çerezler hakkında?

Bu site, cihazınızda bilgi depolamak için çerezler kullanır – bazıları sitemizin çalışması için gereklidir, diğerleri ise siteyi ve reklamlarımızı geliştirmemize yardımcı olur, ancak siz izin vermedikçe gerekli olmayan çerezleri ayarlamayacağız.

Tercihlerinizde istediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz.